Redoeko

Din ekonomiska konsult i Övertorneå

Vi på Redovisning & Ekonomi i Tornedalen AB är som de flesta av våra kunder – hårt arbetande småföretagare.

Kontakta oss!

Redovisning

Inom ramen för begreppet redovisning ryms en rad återkommande ekonomiska arbetsuppgifter, som t.ex. bokföring, kontering,skatte- och momsfrågor, kund- och leverantörsreskontra, ekonomisk rapportering etc. Vi kan erbjuda ett stort utbud av tjänster inom redovisning och administration. Du väljer själv hur du vill använda oss.

Rutiner

Vi kan hjälpa till att införa effektiva rutiner anpassade för ditt företag. Det kan handla om att anpassa kontoplanen så att rätt beslutsunderlag kan tas fram, utnyttja teknikens möjligheter, välja rätt program och skapa rutiner för ekonomi och administration. Vi kan också hjälpa till att bygga upp system för effektiv intern kontroll i företaget, vilket minskar risken för fel.

Löpande bokföring

Om ni själva sköter bokföringen eller anlitar en redovisningskonsult, kan vi fungera som rådgivare och hjälpa till med svåra eller ovanliga frågor. Vi kan göra avstämningar, hjälpa till att ta fram rapporter eller kvalitetssäkra rapporter som företaget
tar fram.

Vi kan också sköta den löpande bokföringen åt er, hantera attesterade leverantörsfakturor, bevaka om kundfordringar betalas samt göra prognoser för in- och utbetalningar för planering av likviditeten. Vi kan också sköta lönehanteringen, räkna ut och redovisa skatter och avgifter samt sköta om rapportering för statistik, till försäkringsbolag och myndigheter.

solnedgång

Bokslut och deklaration

Bokslut kan göras en eller flera gånger per år beroende på vilket behov som finns i ert företag. Bokslutet är ett viktigt beslutsunderlag både för er och era affärskontakter.
Vi kan hjälpa till med den viktiga planeringen, göra analyser och beräkna effekter av olika alternativ så att företaget kan presentera ett rättvisande bokslut. Gör ni bokslutet själva eller anlitar en redovisningskonsult kan vi fungera som rådgivare i olika bokslutstekniska frågor. Om vi gör bokslutet säkerställer vi att bokslutet uppfyller de krav som ställs i regelverket och enligt god redovisningssed. Dessutom blir de olika posterna ordentligt dokumenterade.

Årsredovisning

Årsredovisning är företagets offentliga redovisning och därmed tillgänglig för banker, leverantörer, kunder och andra. Reglerna kring årsredovisning är många och ändras hela tiden. Vi kan hjälpa till att få en korrekt årsredovisning som följer god redovisningssed och ger en bra beskrivning av företagets verksamhet.

En bra årsredovisning ger rätt signaler om att ditt företag är en bra samarbetspartner. Vårt uppdrag går längre än att bara se till att lagkraven uppfylls och att årsredovisningen är klar i rätt tid.

Vid behov av revisor samarbetar vi med ett antal revisorer

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka tid för ett möte.