Redoeko

Din ekonomiska konsult i Övertorneå

Vi på Redovisning & Ekonomi i Tornedalen AB är som de flesta av våra kunder – hårt arbetande småföretagare.

Kontakta oss!

Rådgivning

Vi som redovisningskonsulter hjälper dig med rådgivning. Vi analyserar inte bara det föregående året, utan kan även hjälpa dig med att se framåt och göra analyser och antaganden. Det kan röra budget, ta fram underlag för kontakter med kreditgivare, bedöma effekterna av prisförändringar, investeringar eller nyanställningar. Genom att titta på hur omvärlden ser ut, analysera trender i 

branschen eller bland liknande företag och se på vilka konsekvenser ett beslut kan få på kort och lång sikt, kan våra medarbetare vara värdefulla resurser. Du får även råd inom många viktiga områden, t.ex. ekonomisk planering & skatter. Vi kan också hjälpa dig med kontakter till banker, kreditbolag och myndigheter.